Työsuojeluvaaliehdokas Eila Keskinen

Nimi: Eila Keskinen                                                           

Mistä asettuu ehdolle: Sairaala-,

kuntoutus- ja hoivapalvelut

Suursuon sairaala                                

Ammattinimike:

Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu

Perushoitaja

 

Miksi hakee tehtävää: Haluan edelleen tukea ja auttaa työyhteisöjä kehittämään ja parantamaan työpaikkojen työhyvinvointia ja kokonaisturvallisuutta. Haluan olla luottamuksenne arvoinen ja tulevalla kaudella sitoutua viemään yhteistoiminta rakenteissa henkilöstö näkökulmaa linjajohdossa eteenpäin, Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta katsoen tarvittaessa myös kaupunki tasolle.

 

Onko aiempaa työsuojelukoulutus/ kokemusta: Olen käynyt kaupunginkanslian työsuojeluvaltuutetuille järjestämät koulutukset sekä osallistunut työsuojelu- ja työhyvinvointikoulutuksiin ja seminaareihin. Syventänyt osaamistani verkko koulutuksien kautta. Olen suorittanut työsuojelukonsultin tutkinnon ja osallistunut sen täydennyskoulutukseen.

Olen toiminut Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluiden palvelualueella päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna kaksi neljänvuoden toimikautta. Olen ollut mukana työsuojelun edustajana kaupunki tasoisessa yhteistyössä.

 

Kuka on asettanut ehdolle: Superin Helsingin Paikallisjärjestö ry