Puheenjohtajan kirje aiheena uudet tuplavuoro- ja hälytyskorvaukset

Terveisiä Puheenjohtajalta!

Hei kaikki syksy on tullut sateineen ja keltaisine lehtineen kaikenlaista tiedotettavaa on myös lomien jälkeen paljon. Tuplavuoro korvaus jatkuu 20.9-23.1.22 samoin ylimääräisitä vuoroista maksettava korvaus. Uusi paikallinen sopimus on tehty hälytysrahasta, joka nousi 150 € ja on voimassa 20.9.21-28.2.22. Ohessa tiedot päätöksistä.

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa ylimääräisistä vuoroista maksettavaa korvausta ja jatkaa voimassaoloa seuraavasti:

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksetaan korvausta jaksotyössä myös työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022 sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa. Ylimääräisen työvuoron korvauksena työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022 maksetaan 150 € / ylimääräinen työvuoro. Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta per työaikajakso.

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa tuplavuoroista maksettavaa korvausta ja jatkaa ohjeen voimassaoloa seuraavasti:

Tuplavuorokorvauksen suuruus on 150 € kerralta työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022. Tuplavuorolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingissä em. jaksolla myös tilannetta, jossa työntekijä tulee työnantajan pyynnöstä ja omasta suostumuksestaan ennen varsinaista työvuoroaan ylimääräiseen työvuoroon. Tällaisesta työvuorosta voidaan sopia tarvittaessa edellisenä päivänä. Muutoin korvaus maksetaan tuplavuorokorvaus-ohjeen (29.6.2020) mukaisesti.

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa ylimääräisistä vuoroista maksettavaa korvausta ja jatkaa voimassaoloa seuraavasti:

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksetaan korvausta jaksotyössä myös työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022 sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa. Ylimääräisen työvuoron korvauksena työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022 maksetaan 150 € / ylimääräinen työvuoro. Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta per työaikajakso.

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa tuplavuoroista maksettavaa korvausta ja jatkaa ohjeen voimassaoloa seuraavasti:

Tuplavuorokorvauksen suuruus on 150 € kerralta työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022. Tuplavuorolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingissä em. jaksolla myös tilannetta, jossa työntekijä tulee työnantajan pyynnöstä ja omasta suostumuksestaan ennen varsinaista työvuoroaan ylimääräiseen työvuoroon. Tällaisesta työvuorosta voidaan sopia tarvittaessa edellisenä päivänä. Muutoin korvaus maksetaan tuplavuorokorvaus-ohjeen (29.6.2020) mukaisesti.

 

Paikallinen sopimus hälytysrahasta

 

Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella poiketaan KVTES:n III luvun 22 §:n mukaisesta hälytysrahasta.

Korkeamman hälytysrahan tarkoitus on kannustaa henkilöstöä tulemaan työhön tilanteessa, joissa työnantaja on arvioinut potilas- tai asiakasturvallisuuden turvaamiseksi lisähenkilöstön tarpeelliseksi.

Hälytysraha ei koske ns. tuplavuorotilanteita, joista Helsingin kaupunki työnantajana on tehnyt tarvittaessa erikseen maksupäätöksen.

 

Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa niihin henkilöihin, jotka työskentelevät KVTES:n

sopimusalalla.

 

Sopimuksen sisältö

Aiempaa, viranhaltijapäätöksellä 25.3.2021 vahvistettua paikallista sopimusta hälytysrahasta muutetaan 20.9.2021 alkaen tällä hälytysrahasopimuksella. Vanha hälytysrahasopimus lakkaa uuden hälytysrahasopimuksen astuessa voimaan.

 

Hälytysrahana maksetaan 20.9.2021 alkaen 150 euroa, mikäli henkilö kutsutaan työnantajan toimesta vapaa-ajalta työhön ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä ja työhön on saavuttava alle 12 tunnin kuluessa. Muut KVTES:n ja Sote-tes:n hälytysrahaa koskevat ehdot jäävät ennalleen.

 

Työvuoroluetteloihin tehdään aina tarvittavat muutokset. Palkanlaskentaan toimitetaan tarvittavat tiedot korotettuun hälytysrahaan oikeutetuista ja hälytysrahan suuruudesta.

 

Sopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus on määräaikainen 20.9.2021 alkaen ja voimassa KVTES- ja Sote-tes -sopimuskauden loppuun 28.2.2022.

 

Terveisin Superin Ao 819 puheenjohtaja Sari Kukkonen